Rozvrh hodin
...

Vysvětlivky k rozvrhu:

Pokud jsme se s rodiči na konci šk. roku nedomluvili jinak (přestup do výběrového ročníku, nebo ukončení docházky), tak všichni stávající studenti pokračují takto:

2017/18:                             2018/19:

Blešky - postupují do roč. Berušky

Berušky - postupují do roč. Včelky

roč. V2 - postupuje do roč. V3

roč. V3 - postupuje do roč. V4  (možnost frekvence "INTENSIV") 

roč. V4 - postupuje do roč. V5 (možnost frekvence "INTENSIV") 

Nově je možné zvolit docházku "INTENSIV" (tzn. 4-5x týdě) nejen v roč. V5, ale i v roč. V4. (při intenzitě docházky 4x a více lekcí týdně - sleva ...) 

Je možné domluvit i INDIVIDUÁLNÍ výuku  (1 - max 3 žáci v hodině) 

---------------------------------------------------------

INFORMACE PRO NOVÉ UCHAZEČE: 

Koncepce výuky mladších dětí (4-8 let) je ve VŠECH ROČNÍCÍCH stejná - "BALET HROU" - volíte si akorát intenzitu docházky

Informace k jednotlivým ročníkům a zařazení dětí:

Uvedený věk ve všech kategoriích je pro zařazení dítěte pouze orientační.
Názvy ročníků slouží také pouze jako orientační pomůcka, není pravidlem, že se jedná o pevně dané, navazující stupně, jelikož jsou děti do jednotlivých ročníků zařazovány na základě několika faktorů, je každý rok sestaven každý ročník nově.
Pouze zevrubné je rozdělení žáků podle věku. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky, (fyzicky i mentálně) rozdělujeme je do jednotlivých ročníků podle psychomotorické zralosti, dovednosti a schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd, atp.
Jde nám o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při opakovaném neúspěchu mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Proto se taky stává, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností dítěte, je žákovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.

Věková kategorie 4 - 5 roky - délkalekce 60 min

ročník Blešky 1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe.

Věková kategorie 5 - 6 let - délka lekce 60 min
ročník Berušky 1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe.

Věková kategorie 6 - 8 let - délka lekce 60 - 90 min
ročník Včelky 1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe.

Věková kategorie 6 - 8 let -
délka lekce 60 - 90 min
roč. V3  2-3 lekce týdně /docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce scénické praxe (ScPr).

Věková kategorie 8 - 10 let - délka lekce 90 min
roč. V4 2-4 lekce týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce scénické praxe (ScPr ) a sobotní lekce.

Věková kategorie 11 - 17 let - délka lekce 90 min
roč. V5  1-5 lekcí týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, a má několik variant:
1.) v případě docházky 1lekce týdně je možné vybrat si den, kdy probíhá klasic. trenink (po - út - st nebo so)
2.) v případě docházky 2lekce týdně lze kombinovat 1x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 2x klas. trenink
3.) v případě docházky 3lekce týdně lze kombinovat 2x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 3x klas. trenink

forma studia "INTENSIV" - pouze pro studenty z roč. V4 a V5!! 

docházka 4-5 lekcí týdně / kromě všech klas. tréninků v týdnu a páteční scénické praxe, je možné navštěvovat i sobotní "dvojité" lekce. Doporučuje se dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tematicky vždy na určitou taneční techniku.

ScPr = neboli Scénická praxe. Jak již název napovídá, jedná se o lekce zaměřené na "divadelní/scénický repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i na různá další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu školního roku. Páteční lekce ve všech věkových kategoriích lze navštěvovat pouze v kombinaci s docházkou do výběrových ročníků V2-V5.

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/75 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.

___________________________________________________________

PŘIPRAVUJEME: 

SENIOR STUDIO / lekce 60 min

... i senioři (milující pohyb) si u nás přijdou na své...

Cvičení povede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká: "...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!
První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo 5-10 lekcí najednou, za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od října - přesné termíny a přihlášky najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (budou spuštěné během září)

___________________________________________________________

V prostorách našeho TANEČNÍHO STUDIA najdete i nabídku dalších - večerních tanečních, kurzů, studií a škol. 
Více se dočtete na nových webových stránkách www.studiot.cz 
Prozatím, zde jen velmi stručný přehled dalších pohybově-tanečně-uměleckých možností a nabídek:

___________________________________________________________JJM DANCE - Taneční kurzy společenských tanců "šité na míru"

kurzy pro páry i jednotlivce, dospělé, mládež i děti. Zkušená lektorská dvojice mladých a energických tanečních mistrů, kteří dokážou v lekcích vytvořit úžasnou atmosféru, dokáže naučit tančit všechny věkové skupiny zábavnou formou ...
více informací: www.jmdance.cz

___________________________________________________________

  • Taneční Studio Kateřiny Steinerové

více informací: https://www.facebook.com/swingmebaby.cz