Rozvrh hodin
...

Vysvětlivky k rozvrhu:

BALETNÍ ŠKOLA TERPSICHORÉ

Koncepce výuky mladších dětí (3-8 let) je ve VŠECH ROČNÍCÍCH stejná - "TANEC/BALET HROU" - volíte si akorát intenzitu docházky

Informace k jednotlivým ročníkům a zařazení dětí:

Uvedený věk ve všech kategoriích je pro zařazení dítěte pouze orientační.
Názvy ročníků slouží také pouze jako orientační pomůcka, není pravidlem, že se jedná o pevně dané, navazující stupně, jelikož jsou děti do jednotlivých ročníků zařazovány na základě několika faktorů, je každý rok sestaven každý ročník nově.
Pouze zevrubné je rozdělení žáků podle věku. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky, (fyzicky i mentálně) rozdělujeme je do jednotlivých ročníků podle psychomotorické zralosti, dovednosti a schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd, atp.
Jde nám o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při opakovaném neúspěchu mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Proto se taky stává, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností dítěte, je žákovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.


Věková kategorie 3 - 4 roky (2014 - 2012) délka lekce 50 min
ročník Blešky 1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den,
který se vám hodí lépe

Věková kategorie 5 - 6 let (2012 - 2011) délka lekce 60 - 90 min
ročník Berušky 1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den,
který se vám hodí lépe
roč. V2 2-3 lekce týdně /docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce DDT/SC

Věková kategorie 7 - 9 let (2010 - 2008) délka lekce 60 - 90 min
ročník Včelky 1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den,
který se vám hodí lépe
roč. V3 2-3 lekce týdně /docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce DDT/SC

Věková kategorie 10 - 13 let (2007 - 2004) délka lekce 90 min
ročník Modrásci 1-2 lekce týdně/v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den,
který se vám hodí lépe
roč. V4 2-3 lekce týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce DDT/SC

Věková kategorie 12 - 17 let (2005 - 2000) délka lekce 90 min
roč. V5 1-3 lekce týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, a má několik variant:
1.) v případě docházky 1lekce týdně je možné vybrat si den, kdy probíhá klasic. trenink (po - út - st nebo so)
2.) v případě docházky 2lekce týdně lze kombinovat 1x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 2x klas. trenink
3.) v případě docházky 3lekce týdně lze kombinovat 2x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 3x klas. trenink

roč. "INTENSIV" (pouze pro studenty z roč. V4 + V5) 4-6 lekcí týdně / kromě všech klas. treninků a scénické praxe, je možné navštěvovat i sobotní "dvojité" lekce + lekce herecké výchovy. Doporučuje se dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tematicky vždy na určitou taneční techniku.

DDT/SC = Dětské Divadlo Tance, neboli Scénická praxe. Jak již název napovídá, jedná se o lekce zaměřené na "divadelní/scénický repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i na různá další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu kolního roku. Páteční lekce ve všech věkových kategoriích lze navštěvovat pouze v kombinaci s docházkou do výběrových ročníků V2-V5.

STEP věková kategorie od 8 let ... (2009 -xxxx ) 1 lekce týdně/ 60 min / lze navštěvovat
v Kombinaci s jinou výukou, nebo i zcela samostatně. Výuku vede energická a vždy usměvavá Kateřina Steinerová - více se o lektorce můžete dovědět zde: https://www.facebook.com/swingmebaby.cz

HERECKÁ VÝCHOVA věková kategorie od 10 let ... (2007 - xxxx) 1 lekce týdně/ 60 min/ lze navštěvovat v kombinaci s jinou výukou, nebo i zcela samostatně.
Výuku vede paní Marianna Arzumanova. Temperamentní a kreativní umělkyně, která se narodila se v rodině klasických klavíristů v Moskvě. Vystudovala Ruskou akademii divadelního umění v Moskvě (Rossijskaja akademia teatralnogo iskustva), dříve GITIS (Gosudarstvenyj institut teatralnogo iskustva - Státní institut divadelního umění), kurz profesora Pavla Chomského u moskevského divadla Mossoveta. Ihned po Akademii hrála v Moskevských divadlech a pracovala jako moderátorka a editorka v rádiu Svobodná Europa v Moskvě. Poté co se přestěhovala do Prahy, učila jevištní řeč a pohyb. Vyučuje herecké umění podle systému Stanislavského. Kromě výuky herectví tvoří i autorské hry. Roku 2013 založila svoje vlastní hudebně-dramatické divadlo v Praze, se kterým odpremiérovala divácky úspěšnou autorskou divadelní hru "Buenos Aires, vystupte!" Založila Akademii Argentinského tanga v Praze, kde také sama vyučuje a tvoří tangové choreografie.

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/75 min. - podrobněji bude popsáno na nových webových stránkách

TANEC MODERNÍ, CHARAKTERNÍ, NÁRODNÍ/LIDOVÝ, MUZIKÁLOVÝ, SWING ... věková kategorie od 10 let ... (2007 - xxxx)
- výuka formou intenzivních víkendových workshopů zaměřených vždy tematicky na určitou taneční techniku - (více informací o termínech a hostujících pedagozích najdete na webu průběžně, vždy minimálně měsíc před konáním akce)

__________________________________________________________________________

MIMI STUDIO - Cvičení rodičů s dětmi do 3 let délka lekce 45 min

Jedná se o ucelený kurz 12-ti lekcí:
Podzimní: 3. říjen - 12. prosinec
Zimní: 9. leden - 27. březen
Jarní: 10. duben - 26. červen

Věk je pro zařazení dítěte ve všech kategoriích pouze orientační,
i tady je rozhodující dovednost dětí, tzn., jestli se už přetáčí, leze, chodí...
O zařazení do té které skupiny rozhoduje vždy pouze lektorka kurzů.

CHROUSTÍCI - věková kategorie dětí od cca 3 měsíců do cca 7 měsíců
- děti, které se ještě nepřetáčí, nelezou, neplazí ...
cvičení s miminkem cca 30 minut a 15 minut je věnováno maminkám na protažení, popřípadě posílení jejich nejnamáhavějších svalových skupin.

PÍĎALKY - věková kategorie dětí od cca 6 měsíců do 12 měsíců
- děti, které se již plazí či lezou, ale ještě nechodí

MEDVÍDCI - věková kategorie dětí cca 1 - 2 roky
- hlavním kritériem je zde schopnost samostatné chůze

MOTÝLCI - děti ve věku cca 2 - 3 let
- děti u kterých je chůze již samozřejmou součástí pohybu a spíše než chodit, začínají "lítat"...

Kurzy MIMI STUDIA probíhají vždy za účasti rodičů či jiného doprovodu.
Postupem času je lekce sestavována tak, aby se dítě nenásilnou a pozvolnou formou začalo osamostatňovat, aby následně ve skupince dětí ve věku 2-3 let rodiče spíše jen z povzdálí dozírali a tím dítě prakticky bez problémů přešlo od 3 let na lekce cvičení dětí bez přítomnosti rodičů. Tato praxe v neposlední řadě velmi pomáhá dětem ale i rodičům při nástupu dítěte do mateřské školky. Cvičení má vliv na správný vývoj kostry, svalů a psychomotorický vývoj dítěte. Během cvičení si dítě procvičuje hrubou a jemnou motoriku, rozvíjí se u něj poznávací procesy, učí se orientovat v prostoru, překonává jednoduché překážky. Jestliže cvičíme s dítětem podle zásad správného vývoje pohybu, umožňujeme mu rozvinout jeho vlastní pohybový i duševní potenciál. Nejedná se o "urychlení", ale rozvinutí těch schopností, které dítě v sobě má.
Lekce cvičení rodičů s dětmi provází básničky, písničky a říkadla, používají se pestré hračky a cvičební pomůcky. Cvičení je doplněno i o další pro děti zábavné a poznávací činnosti. U starších dětí jsou pak některé lekce zaměřeny tematicky např. na zvířátka, barvy, roční období.

Kurzy vede milá a zkušená lektorka Veronika Sochová, která o nich říká:
"Zastávám názor, že v prvních dnech, týdnech, měsících a letech není pro dítě nic důležitějšího než láska a péče jeho rodičů. Proto se snažím s dětmi a jejich rodiči pracovat co nejdříve po narození miminka. Zabývám se nejprve správnou manipulací s malými dětmi a následně cvičením s kojenci a batolaty. Vzhledem k tomu, že pohyb rozvíjí psychiku a psychika pohyb, nejde v mých lekcích pouze o mechanické "odcvičení", ale hlavně o komunikaci s dítětem, spojování pohybu s mluvením, básničkami, zpíváním, a tím rozvíjení představivosti a vlastní aktivity dítěte. Pro motivaci dítěte k cvičení, pohybu, ať už sportovnímu, či uměleckému, je důležité, aby vidělo "hýbat se" své blízké, a nejlépe "hýbou-li" se společně. Při společné aktivitě se také prohlubuje vzájemný vztah mezi dítětem a rodičem a důvěra dítěte k rodiči. Je pro mě odměnou pozorovat lásku a radost ze společně strávených chvil dětí a rodičů v pohybu."

__________________________________________________________________________


SENIOR STUDIO / lekce 60 min

... i senioři (milující pohyb) si u nás přijdou na své...

Cvičení vede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká: "...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!
První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo 5-10 lekcí najednou, za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od října - přesné termíny a přihlášky najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (budou spuštěné během září)

__________________________________________________________________________

V prostorách našeho "STUDIA T" najdete i nabídku dalších tanečních studií a škol.
Více se dočtete na nových webových stránkách www.studiot.cz -(budou spuštěné během září)
Prozatím, zde jen velmi stručný přehled dalších pohybově-tanečně- divadelně-uměleckých možností a nabídek:

  • AKADEMIE ARGENTINSKÉHO TANGA

více informací: www.buenosairestango.cz

__________________________________________________________________________

  • JM DANCE - Taneční kurzy společenských tanců "na míru"

kurzy pro páry i jednotlivce, dospělé, mládež i děti. Zkušená lektorská dvojice mladých a energických tanečních mistrů, kteří dokážou v lekcích vytvořit úžasnou atmosféru, dokáže naučit tančit všechny věkové skupiny zábavnou formou ...
více informací: www.jmdance.cz

__________________________________________________________________________

  • STUDIO Zuzany Láskové (SZL)

POHYBOVÉ A TANEČNÍ STUDIO - více informací: https://www.zuzlaska.cz
TANEČNÍ DIVADLO "BÍLÁ VELRYBA" - více informací: https://www.bilavelryba.cz

__________________________________________________________________________

  • Taneční Studio Kateřiny Steinerové

více informací: https://www.facebook.com/swingmebaby.cz