O nás

...

... pár informací o naší škole ...

... a odpovědi na nejčastěji kladené otázky...


Terpsichoré - MÚZA TANCE
V řecké mytologii byla Terpsichoré jednou z devíti múz, tedy dcer nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Jméno Terpsichoré v překladu doslova znamená "Těšící se z tance", a o to v naší baletní škole jde především - o radost z tance, pohybu, hudby ...  a v neposlední řadě i z výsledků. 

Baletní škola TERPSICHORÉ - Balet hrou

... je určena všem dětem od 4 let, které nevydrží sedět a tančí i při melodii zvonění telefonu... :-)

Výuka je vedena výhradně profesionálními pedagogy (nikoli pouze lektory...) - emeritními výkonnými baletními umělci. Proto se svými uměleckými výsledky již několik let řadí mezi nejprestižnější umělecké taneční školy nejen v České republice, ale získala a udržuje si dobré jméno i v zahraničí, o čemž svědčí fakt, že naši studenti se na mezinárodních světových soutěžích každoročně umisťují na medailových pozicích ...

  • Koncepce výuky?

...  prioritu koncepce lze "stručně a výstižně" vyjádřit ve dvou větách: 

    1) BALET HROU!

    2) DĚTI ZDRAVOTNĚ NEPOŠKOZOVAT!

Na těchto základech jsou vystavěné všechny hodiny, všech věkových kategorií. 4-8 leté děti nejprve prochází baletní přípravkou. Teprve v 9-10 letech přecházíme k pokročilejší baletní průpravě, a to pouze s těmi dětmi, které mají pro balet základní a nepostradatelné fyzické předpoklady. Pro děti, které balet/tanec sice baví, ale jejich fyzické dispozice jim nedovolují náročnější baletní zátěž, máme pak tréninky plně přizpůsobené jejich možnostem.

  • Předpoklady pro přijetí nového žáka?

Vnitřní motivace. Skutečnost, že balet/tanec je přáním dítěte ... 

  • Průběh zápisu nových dětí - "talentových zkoušek" ? 

Zápis probíhá formou "ochutnávkové" lekce, kdy si děti vyzkouší, jak naše hodiny probíhají a co je pak během roku na baletním sále čeká. My si zase během této lekce vyzkoušíme dětičky, jak cítí hudbu, prostor a zda mají pro balet alespoň ty nejnutnější základní fyzické dispozice. A v neposlední řadě taky zjistíme, čím, kým, jak moc (a zdali vůbec...) jsou motivované.

  • Cíle baletní školy?

Samozřejmě, hledáme a těšíme se z každého výjimečného talentu, ale našim cílem není vychovávat jen budoucí "primabaleríny"...

Prioritou je rozdmýchat v dětech jiskřičku a zapálit je nejen pro balet, ale pro divadlo a umění všeobecně. Zkušenosti, jakými dítě prochází v dětství, hrají zásadní roli při utváření jeho osobnosti v dospělém věku. Baletem / tancem rozvíjíme jejich představivost, zdravé sebevědomí, sebedůvěru, pozitivní, optimistický přístup k životu, ale především je učíme, že bez řádu a poctivého přístupu v životě nic nefunguje (alespoň ne dlouhodobě a úspěšně). Seznamujeme je s významem pojmů pokora, slušnost, spolehlivost, pracovitost, pravdomluvnost, ohleduplnost, úcta k tradicím, přátelství, profesní etika ... Pochopení významu všech těchto pojmů a osvojení si těchto vlastností, jim v pozdějších letech bude prokazovat velmi dobrou službu, ať už se budou dál profesně věnovat čemukoliv.

  • Fungují v baletní škole nějaká pravidla?

Ano. Hlavní pravidlo v naší "škole hrou" zní:  "Žádná hra nefunguje bez pravidel!"

  • Kde výuka probíhá?

Po uzavření Státní opery Praha, kde měla BŠT dlouhá léta zázemí, se od září 2016, našim novým sídlem stal Maceškův palác na Královských Vinohradech. Nově zrekonstruované, překrásné prostory baletního studia v této historické budově z roku 1929 jsou přímo předurčeny pro tak vznešený pohyb, jakým balet bezesporu je.

  • Kdo vede výuku ?

Dětem se věnují výhradně zkušení pedagogové s dlouholetou praxí a špičkovými výsledky v oboru, emeritní sólisté baletu ND Praha a Pražského komorního baletu Pavla Šmoka, kterým tleskalo publikum nejen českých, ale i zahraničních divadelních scén.

Externě pak se školou spolupracují i další, domácí i zahraniční pedagogové, kteří vedou různé taneční workshopy.

Plně si uvědomujeme, že umělecké taneční vzdělávání je profese, která si vyžaduje zodpovědný přístup odborně vzdělaných a citlivých pedagogů. Ti mají totiž mnohem vyšší míru zodpovědnosti, než pedagogové jiných uměleckých oborů, protože pracují s velmi specifickým a křehkým nástrojem- tělem - který se nedá po taneční hodině odložit, tak, jako jiný umělecký nástroj. Lidské (dětské) tělo se tak stává sídlem paměti jeho pohybového životního příběhu. My proto usilujeme, aby v této tělesné paměti našich svěřenců byly jen kvalitní vzpomínky.

Snoubení několika faktorů - vysoká kvalita výuky profesionálních pedagogů a krásné a čisté prostředí luxusního tanečního studia v centru Prahy, tak v konečném výsledku posouvá Baletní školu Terpsichoré do vysokého nadstandardu.

  • Vyučuje se pouze balet, nebo i jiné taneční žánry?

Do běžných hodin průběžně zařazujeme i výuku lidového a ve starších ročnících i moderního, charakterního a muzikálového tance. S dětmi, které projeví zájem (a jejich rodiče tento zájem podpoří), pak pracujeme na dalším rozvíjení jejich umělecké osobnosti s mnohem větší intenzitou (viz. výukový program "Intensiv" ). Kromě běžné výuky pořádáme i workshopy zaměřené vždy na určitý taneční žánr, styl, či taneční techniku.

V hodinách scénické praxe se věnujeme i herecké nonverbální-výrazové jevištní technice, kde je našim cílem zbavit děti nepřirozených projevů ve vystupování, tak, aby se pak na jevišti uměly chovat zcela přirozeně, uvolněně a "opravdově"...

  • Jaké oblečení a obutí je k výuce baletu potřebné a kde ho můžu koupit?

Rodičům našich malých baletek poskytujeme nadstandardní servis v podobě dodání všech baletních potřeb "na klíč" - tzn., že se sháněním jednotného tanečního úboru, obutí i potřeb na úpravu vlasů si nemusíte dělat starosti, vše pořídíte u nás ve Studiu, na místě výuky. (dodání baletních potřeb není v ceně školného)

  • Máte i kurzy pro dospělé a seniory ?

Pro dospělé máme v nabídce lekce "Barre au sol". Během 75 minutové lekce speciálního a velmi příjemného cvičení se současně protáhnete i zaposilujete, jinak a jinde, než ve "fitku"- navíc, v doprovodu příjemné hudby a v pohodové atmosféře.

Nezapomínáme ani na seniory - i ti si u nás přijdou na své... Cvičení s lektorkou Arankou Hovorkovou, emeritní členkou baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let, má zcela výjimečnou atmosféru, plnou elegance a noblesy, zcela nezaměnitelnou, slovy jen těžko popsatelnou ... Jednoduše, musí se zažít!

Pokud jste úvod dočetli až sem a rozhodli jste se Baletní školu Terpsichoré navštívit, těšíme se na Vás a Vaše děti při setkání v našem krásném tanečním studiu na Královských Vinohradech, v Budečské 35. Podrobnosti k přihlášení a zápisu na talentové zkoušky naleznete zde:


Napadla Vás ještě nějaká otázka a nenašli jste odpověď ani v dalších rubrikách? Neváhejte, volejte, ptejte se ...