Náš tým
...

Umělecké a provozní vedení Balení školy a Studia Terpsichoré

Pavel Ďumbala DiS. art.

jednatel Terpsichoré s.r.o. 

Zakladatel a ředitel Baletní školy,
mob.: 602 100 120

e-mail: jednatel@terpsichore.cz

Pavlína Ďumbalová Dis.art.

Zakladatelka a umělecká ředitelka  BŠ.

mob.: 724 08 07 07

e-mail: info@terpsichore.cz 

Viktorie Ďumbalová

Junior manager BŠ a Studia T.

mob: 724 777 107

e-mail: administrativa@terpsichore.czRecepce

Michaela Horná

recepční, asistentka 

e-mail: info@terpsichore.cz

Aranka Hovorková

recepční, asistentka