Baletní škola Terpsichore
Balet hrou

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA

www.roztanceneleto.cz

 všechny informace viz. zde: 


Contemporary Workshop - léto 2018

16. - 17. 7. 2018

Dva prázdninové dny plné Modern & Jazz Dance 

s Duškou a Adamem !!! 

Nutné vyplnit přihlášku - zde:


Zápis-talentové zkoušky

 na školní rok 2018/19

Nutné vyplnit přihlášku - zde:

 

Školní rok 2017/2018:
Vyplňte pro své dítě evidenční formulář


Úvodem..Baletní škola TERPSICHORÉ

... je určena všem dětem od 4 let, které nevydrží sedět a tančí i při melodii zvonění telefonu... :-)

Svými uměleckými výsledky se již několik let řadí mezi nejprestižnější umělecké taneční školy nejen v Praze a České republice, ale získala si dobré jméno i v zahraničí. Na světových soutěžích se naši svěřenci každoročně umisťují na medailových pozicích...

Terpsichoré - MÚZA TANCE

V řecké mytologii byla Terpsichoré jednou z devíti múz, tedy dcer nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Jméno Terpsichoré v překladu doslova znamená "Těšící se z tance"- a o to v naší baletní škole jde především - o radost z tance, pohybu, hudby...

  • Koncepce výuky?

Lze ji vyjádřit stručně a výstižně jednou větou:

BALET / TANEC HROU!

Na tomto základě jsou vystavěné všechny hodiny věkové kategorie 3-8 letých dětí. Abychom děti zdravotně nepoškozovali, přecházíme k pokročilejší/baletní průpravě až v 9-10 letech, a to pouze s těmi dětmi, které mají pro balet nepostradatelné základní fyzické předpoklady. Pro starší děti, které tanec baví, ale jejich fyzické dispozice jim nedovolují náročnější (baletní) zátěž, máme pak tréninky plně přizpůsobené jejich možnostem.

  • Předpoklady pro přijetí nového žáka?

Skutečnost, že balet - tanec - pohyb je přáním dítěte...

  • Průběh zápisu ?

Zápis probíhá formou ucelené "ochutnávkové" lekce, kdy si děti vyzkouší, jak naše hodiny probíhají a co je pak během roku na baletním sále čeká. My si zase během této lekce vyzkoušíme dětičky, jak cítí hudbu, prostor a zda mají alespoň ty nejnutnější základní fyzické dispozice pro tanec. A v neposlední řadě taky zjistíme, čím, kým a jak moc jsou motivované.

  • Cíle baletní školy?

Samozřejmě, hledáme a těšíme se z každého výjimečného talentu, ale našim cílem není vychovávat jen budoucí primabaleríny...

Prioritou je rozdmýchat v dětech jiskřičku a zapálit je nejen pro tanec, ale pro divadlo a umění všeobecně.Zkušenosti, jakými dítě prochází v dětství, hrají zásadní roli při utváření jeho osobnosti v dospělém věku. Tancem rozvíjíme jejich představivost, zdravé sebevědomí, sebedůvěru, pozitivní, optimistický přístup k životu, ale především je učíme, že bez řádu a poctivého přístupu v životě nic nefunguje (alespoň ne dlouhodobě a úspěšně). Seznamujeme je s významem pojmů pokora, slušnost, spolehlivost, pracovitost, pravdomluvnost, ohleduplnost, úcta k tradicím, přátelství, profesní etika ... Všechny tyto pojmy i vlastnosti jim v pozdějších letech budou prokazovat velmi dobrou službu, ať už se budou profesně věnovat čemukoliv.

  • Fungují v baletní škole nějaká pravidla?

Hlavní pravidlo v naší  "škole hrou" zní: "Žádná hra nefunguje bez pravidel!"

  • Kde výuka probíhá?

Po uzavření Státní opery, kde měla BŠT zázemí až do června 2016, se našim novým sídlem stal Maceškův palác na Královských Vinohradech. Nově zrekonstruované, překrásné prostory tanečního studia v této historické budově z roku 1929 jsou přímo předurčeny pro tak vznešený pohyb, jakým balet bezesporu je.

  • Kdo vede výuku ?

Dětem se věnují výhradně zkušení lektoři - uznávaní pedagogové s dlouholetou praxí a špičkovými výsledky v oboru, emeritní sólisté baletu ND Praha a Pražského komorního baletu Pavla Šmoka, kterým tleskalo publikum nejen českých, ale i zahraničních divadelních scén.

Externě pak se školou spolupracují i současní sólisté baletu ND Praha, domácí i zahraniční pedagogové, kteří vedou různé taneční workshopy.

Plně si uvědomujeme, že umělecké taneční vzdělávání je profese, která si vyžaduje zodpovědný přístup odborně vzdělaných a citlivých pedagogů. Ti mají totiž mnohem vyšší míru zodpovědnosti, než pedagogové jiných uměleckých oborů, protože pracují s velmi specifickým a křehkým nástrojem- tělem - který se nedá po taneční hodině odložit, tak jako jiný umělecký nástroj. Lidské (dětské) tělo se tak stává sídlem paměti jeho pohybového životního příběhu. My proto usilujeme, aby v této tělesné paměti našich svěřenců byly jen kvalitní vzpomínky.

Snoubení vysoké kvality a profesionality všech tanečních pedagogů s krásným a čistým prostředím tanečního studiav centruPrahy tak v konečném výsledku posouvá Baletní školu Terpsichoré do vysokého nadstandardu.

  • Vyučuje se pouze balet, nebo i jiné taneční žánry?

Do běžných hodin průběžně zařazujeme i výuku lidového a ve starších ročnících i moderního, charakterního a muzikálového tance. S dětmi, které projeví zájem (a jejich rodiče tento zájem podpoří), pak pracujeme na všestranném rozvíjení jejich umělecké osobnosti s mnohem větší intenzitou (viz. speciální ročník "Intensiv").  Kromě běžné výuky pořádáme i odborné workshopy zaměřené vždy na určitý taneční žánr, styl, či taneční techniku.

Nabízíme i samostatnou výuku herecké nonverbální-výrazové jevištní techniky, kde je našim cílem zbavit děti nepřirozených projevů ve vystupování, tak, aby se na jevišti uměly chovat zcela přirozeně, uvolněně a opravdově...

Máme i samostatné lekce muzikálového tance a stepu, které vede zkušená, milá a dětmi oblíbená lektorka - herečka, zpěvačka a pedagožka Kateřina Steinerová.

Nezapomínáme ani na dospělé - i letos pokračujeme s lekcemi oblíbeného cvičení "Barre au sol". Během 75 minutové lekce velmi příjemného cvičení se současně protáhnete i zaposilujete, jinak a jinde, než ve "fitku"- vše v pohodové atmosféře a v doprovodu příjemné hudby.

K tomu všemu jsme letos nově otevřeli i MIMI Studio a přidali kurzy pro miminka a maminky. Babičky si pak můžou vychutnat lekce cvičení v SENIOR Studiu.

  • Jaké oblečení a obutí je k výuce baletu potřebné a kde ho můžu koupit?

Rodičům našich malých baletek poskytujeme nadstandardní servis v podobě dodání všech baletních potřeb "na klíč" - tzn., že se sháněním jednotného tanečního úboru, obutí i potřeb na úpravu vlasů si nemusíte dělat starosti, vše pořídíte u nás ve Studiu, na místě výuky. (dodání baletních potřeb není v ceně školného)

Pokud jste úvod dočetli až sem a rozhodli jste se Baletní školu Terpsichoré navštívit, těšíme se na Vás i Vaše děti při setkání v našem krásném tanečním studiu na Královských Vinohradech,v Budečské 35. Podrobnosti k přihlášení a zápisu na talentové zkoušky naleznete v liště Pro uchazeče - Zápis.

Napadla Vás ještě nějaká otázka a nenašli jste odpověď ani v dalších rubrikách?