V2
...

Evidenční formulář - roč. V2

po  16:30-17:30         st  17:30-18:45         pá - scénická praxe 14:30-15:30 

Ve formuláři nejdříve zaklikněte, zda se jedná o první přihlášení žáka do ročníku, nebo jen o změnu docházky.

Ve formuláři uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy.
Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je v samostatných kolonkách.

SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a preferovaná t.č. budou nedostupná.

V případě, že dáte souhlas se samostatným odchodem žáka po výuce, berete na vědomí, že za něj Baletní škola nenese odpovědnost již od momentu opuštění baletního sálu.
Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.
Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat
- vše k dispozici v recepci studia, na požádání zasíláme i v el. podobě.