V 1
...

Evidenční formulář - roč. V1 

Po 17:30-18:30          St  16:30-17:30      Pá - Scénická praxe 14:30-15:30  

Ve formuláři nejdříve zaklikněte, zda se jedná o první přihlášení žáka do ročníku, nebo jen o změnu docházky. Uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy.
Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je v samostatných kolonkách.

SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a vaše preferovaná t.č. budou nedostupná.

Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.
Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat
- vše k dispozici v recepci Studia, na požádání zasíláme i v el. podobě.