CENA VÝUKY
...

CENA VÝUKY 2018/2019

Cena výuky se odvíjí od délky lekce a zvolené frekvence docházky. 

 - délka lekce je v každém ročníku daná                                                 - frekvence docházky je volitelná

Cena lekce při docházce 1 - 3x týdně:  60 min / 150,-Kč                                                                                                        90 min / 200,-Kč

Cena lekce při docházce  4x týdně: 90 min / 190,-Kč                                                                                        5x týdně: 90 min / 180,-Kč

Cena lekce při INDIVIDUÁLNÍ výuce (1 - max 3 žáci v hodině)

60 min / 600,-Kč (1 žák)

60 min / 400,-Kč (2 žáci)

60 min / 300,-Kč (3 žáci) 

Počet lekcí ve skupinové výuce, za celý šk. rok, při docházce 1x týdně je 40.    Všechny pokyny k platbám dostávají zákonní zástupci žáků písemně, na začátku šk. roku, na základě aktuálních inf., které vyplní v Evidenčním listu. 
Výuka se hradí pololetně, ročně, nebo měsíčně, v hotovosti - v recepci studia, nebo převodem na účet.

Podrobně rozepsaný ceník výuky je vždy k dispozici v recepci studia.   

Termíny splatnosti:

1. pololetí:    30. září 

2. pololetí :   31. ledna 

------------------------------------------------------------

Č. účtu: 2401000879

Kód banky:  8040 (Ober Bank)

Var. symbol:  dat. nar. žáka (BEZ mezer a teček - příklad: 01082006)

Zpráva pro příjemce:  BALET HROU_jméno žáka