Školné
...

ŠKOLNÉ 2018/2019

Školné se žákovi odečítá z úhrady Členského příspěvku.                                  Cena výuky se odvíjí od délky lekce a frekvence docházky. 

Délka lekce je v každém ročníku daná.                                                  Frekvence docházky je volitelná. 

Cena lekce při docházce 1 - 3x týdně:  60 min / 150,-Kč                                                                                                        90 min / 200,-Kč

Cena lekce při docházce  4x týdně: 90 min / 190,-Kč                                                                                        5x týdně: 90 min / 180,-Kč

Počet lekcí za celý šk. rok, při docházce 1x týdně je 40.                                  Všechny pokyny k platbám dostávají zákonní zástupci žáků písemně, na začátku šk. roku, na základě aktuálních inf., které vyplní v Evidenčním listu. 
Členský příspěvek se hradí pololetně, ročně, nebo měsíčně -  v hotovosti - v recepci studia, nebo převodem na účet.

Podrobně rozepsaný ceník je vždy k dispozici v recepci studia.   

Termíny splatnosti:
1. pololetí:    30. září 

2. pololetí :   31. ledna 

------------------------------------------------------------

Č. účtu: 2401000879

Kód banky:  8040 (Ober Bank)

Var. symbol:  dat. nar. žáka (BEZ mezer a teček - příklad: 01082006)

Zpráva pro příjemce:  BALET HROU_jméno žáka