Rozvrh hodin
...

Rozvrh  2019/2020

vysvětlivky k rozvrhu - viz. níže... 

Přípravka - Intenzita docházky 1x týdně: 

Želvičky  (7 - 8 let) pondělí  16:30-17:30
Broučci   (4 - 6 let) pondělí  17:30-18:30

Výběrové ročníky

V1     (4 - 5 let)   pondělí  17:30-18:30 

                           středa   16:30-17:30

                           pátek 14:30-15:30 ScP - volitelná výuka - začínáme 8. listopadu 2019

V2    (6 - 7 let)    pondělí  16:30-17:30

                           středa    17:30-18:45  

                            pátek     14:30-15:30 ScP - volitelná výuka - začínáme 8. listopadu 2019 

V3    pondělí 15:00-16:30

          středa   15:00-16:30

          pátek    15:30-17:00  ScP - volitelná výuka 

          sobota / lichý týden 10:00-13:00 - volitelná výuka 

V4   úterý    16:00-17:30

         čtvrtek 16:00-17:30

         pátek  15:30-17:00  ScP - volitelná výuka

                     17:15-18:15  Contemporary - volitelná výuka 

         sobota / lichý týden  10:00-13:00 - volitelná výuka

V5   úterý    17:30-19:00 

         (středa 16:30-18:00) - dle dohody ... 

         čtvrtek 17:30-19:00 

                      19:00-19:30  Špičky - volitelná výuka 

         pátek   17:15-18:45    ScP  - volitelná výuka

                      18:45-20:15  Contemporary - volitelná výuka 

         sobota / lichý týden 14:00-17:00 - volitelná výuka 

Vysvětlivky k rozvrhu

KONCEPCE VÝUKY, NÁZVY ROČNÍKŮ A ZAŘAZENÍ DĚTÍ

Koncepce výuky mladších dětí (4-8 let) je ve všech ročnících stejná - "BALET HROU" 

Intenzita docházky je volitelná - výsledky a na ně navazující počet a délka vystoupení v divadelním představení na konci šk. roku, nebo výběr do soutěžní skupiny pak logicky odpovídají intenzitě docházky.

Nově je možné volit docházku "INTENSIV" nejen v roč. V4 a V5, ale již i v roč. V3.

Je možné domluvit i INDIVIDUÁLNÍ výuku (1 - max 3 žáci v hodině). Vhodné jako doplněk výuky  (nejen) pro uchazeče o studium na Konzervatoři.

Názvy ročníků slouží pouze jako orientační pomůcka, není pravidlem, že se jedná o pevně dané, navazující stupně. Uvedený věk (ve všech ročnících) je pro zařazení dítěte taky pouze orientační. Jde nám prioritně o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při opakovaném neúspěchu, mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Děti jsou proto do jednotlivých ročníků zařazovány na základě několika faktorů - podle psychomotorické zralosti, dovednosti, schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, může být studentovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.

Přípravka - intenzita docházky 1 x týdně:

- ročníky jsou určené pro začátečníky, frekvence docházky 1x týdně se doporučuje pouze v prvním pololetí, případně v prvním roce docházky. 

Broučci   4 - 5 let  - délka lekce 60 min

Želvičky  6 - 7 let  - délka lekce 60 min

...

Výběrové ročníky - intenzita docházky 2-6x týdně

Pro jakoukoliv pohybovou (zájmovou) činnost, má-li být pro všechny zúčastněné - děti, rodiče i pedagogy- smysluplná a má-li přinášet radost nejen z pohybu, ale i z výsledků, je potřebná základní intenzita docházky 2x v týdnu. Pro žáky, kteří úspěšně projdou prvním rokem výuky a doporučíme jim pokračování, jsou dále určené výběrové ročníky:

V1     4 - 5 let - délka lekce 60 min      2 lekce týdně

V2    6 - 7 let - délka lekce 60-75min  2-3 lekce týdně

V3    7 - 9 let - délka lekce 90 min       2-4 lekce týdně

- student, který dochází do dvou lekcí baletu v týdnu, může pak ještě navštěvovat i páteční lekce Scénické praxe (ScP). Kombinace jedna lekce v týdnu + ScP v pátek není možná.

V4    9 - 12 let - délka lekce 90 min  2-5 lekcí týdně

- docházka do této skupiny je volitelná a má několik variant. Lze si vybrat, resp. vytvořit různé kombinace složené z lekcí baletu, Scénické praxe a nově i Contemporary. 

V5   11+ (pokročilí) - délka lekce 90 min  2-6 lekcí týdně. 

- docházka do této skupiny je volitelná a má několik variant. Lze si vybrat, resp. vytvořit různé kombinace složené z lekcí baletu, Scénické praxe, Špiček a Contemporary.

Forma studia "INTENSIV" - pro studenty z roč. V3 + V4 + V5:   4-6 lekcí týdně

- kromě všech lekcí baletu a scénické praxe, je možné navštěvovat i sobotní  "dvojité" lekce a páteční lekce moderního tance - Contemporary, případně vše dohromady... Doporučujeme dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tématicky vždy na určitou taneční techniku.

ScP (Scénická praxe) - lekce se konají pouze v pátek. Jak již název napovídá, jedná se o lekce zaměřené na "scénický/divadelní repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i na různá další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu školního roku. Všechny páteční lekce lze navštěvovat pouze v kombinaci se základní docházkou na lekce baletu min. 2x týdně.

Contemporary - lekce moderního tance (vhodné pro roč. V4 a V5) - délka lekce / 60 a 90 min. 

... 

Balet pro dospělé - trénink klasického tance/baletu pro dospělé.

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/75 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.

... 

SENIOR STUDIO - nové lekce od ledna 2020 :

Cvičení pro seniory / lekce 60 min

... i senioři milující pohyb si u nás (konečně!) přijdou na své...

Cvičení vede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká: "...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!
První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo balíček 10-ti lekcí za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od ledna 2020 - přesné termíny najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (elektronické přihlášky začnou fungovat koncem prosince)

___________________________________________________________

V prostorách našeho baletního studia najdete i nabídku dalších - večerních tanečních, kurzů.  
Více se dočtete na nových webových stránkách  https://studio-t.webnode.cz/