Rozvrh hodin
...

Vysvětlivky k rozvrhu

KONCEPCE VÝUKY, NÁZVY ROČNÍKŮ A ZAŘAZENÍ DĚTÍ

Pokud jsme se s rodiči na konci šk. roku nedomluvili jinak, tak všichni stávající žáci pokračují 

v novém šk. roce takto:

Blešky - postupují do roč. Berušky

Berušky - postupují do roč. Včelky

roč. V2 - postupuje do roč. V3

roč. V3 - postupuje do roč. V4

roč. V4 - postupuje do roč. V5

Nově je možné zvolit docházku "INTENSIV" (tzn. 4-5x týdě) nejen v roč. V5, ale i v roč. V4. (při intenzitě docházky 4 a více lekcí týdně - sleva ...) 

Koncepce výuky mladších dětí (4-8 let) je ve VŠECH ROČNÍCÍCH stejná - "TANEC/BALET HROU" 

Intenzita docházky je volitelná - výsledky na konci šk.roku odpovídají intenzitě docházky

Názvy ročníků slouží pouze jako orientační pomůcka, není pravidlem, že se jedná o pevně dané, navazující stupně. Uvedený věk (ve všech ročnících) je pro zařazení dítěte taky pouze orientační. Jde nám prioritně o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při opakovaném neúspěchu, mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Děti jsou proto do jednotlivých ročníků zařazovány na základě několika faktorů - podle psychomotorické zralosti, dovednosti, schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, je studentovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.

Věková kategorie 4 - 5 let - délka lekce 60 min

ročník Blešky    1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe. 

Věková kategorie 5 - 6 let - délka lekce 60 min
ročník Berušky   1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe.  

Věková kategorie 6 - 8 let - délka lekce 60 min 
ročník Včelky   1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe.

Věková kategorie 6 - 8 let -
délka lekce 60 - 90 min
roč. V3    2-3 lekce týdně /docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce scénické praxe (SCPR).

Věková kategorie 8 - 10 let - délka lekce 90 min
roč. V4     2-4 lekce týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce scénické praxe (SCPR) a sobotní lekce Intensiv.

Věková kategorie 11 - 17 let (pokročilí) - délka lekce 90 min
roč. V5     1-3 lekce týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, a má několik variant:
1.) v případě docházky 1lekce týdně je možné vybrat si den, kdy probíhá klasic. trenink (po - út - st nebo so)
2.) v případě docházky 2lekce týdně lze kombinovat 1x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 2x klas. trenink
3.) v případě docházky 3lekce týdně lze kombinovat 2x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 3x klas. trenink

forma "INTENSIV" (pouze pro studenty z roč. V4 + V5) 4-5 lekcí týdně / kromě všech klas. tréninků a scénické praxe, je možné navštěvovat i sobotní "dvojité" lekce. Doporučuje se dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tematicky vždy na určitou taneční techniku.

ScP = neboli Scénická praxe. Jak již název napovídá, jedná se o lekce zaměřené na "divadelní/scénický repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i na různá další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu školního roku. Páteční lekce ve všech věkových kategoriích lze navštěvovat pouze v kombinaci s docházkou do výběrových ročníků  V2-V5.

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/75 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.