Rozvrh hodin
...

Rozvrh na nový šk. rok 2019/2020

vysvětlivky k rozvrhu - viz. níže ... 

Přípravka:

Blešky  (4 - 5 let)  pondělí  17:30-18:30 + středa  16:30-17:30

Žabky   (6 - 8 let)  pondělí + středa  15:00-16:00

Intenzita docházky pouze 1x týdně:

Broučci  (4 - 5 let)  pondělí  17:30-18:30

Želvičky  (6 - 8 let) pondělí  16:30-17:30

Výběrové ročníky

V2     pondělí + středa 16:30-17:30  + pátek-ScP 14:30-15:30

V3    pondělí + středa 15:00-16:30 + pátek-ScP  15:30-17:00

                       sobota / lichý týden 10:00-13:00 

V4   úterý + čtvrtek + pátek-ScP  15:30-17:00

                       sobota / lichý týden  10:00-13:00 

V5     úterý  17:15-18:45 

          středa 17:30-19:00 

          čtvrtek 17:15-18:45  *  18:45-19:00  Špičky (V5)

 pátek - ScP  17:15-18:45

sobota / lichý týden 14:00-17:00

Contemporary   pátek - 18:45 - 20:15

Vysvětlivky k rozvrhu

KONCEPCE VÝUKY, NÁZVY ROČNÍKŮ A ZAŘAZENÍ DĚTÍ

Koncepce výuky mladších dětí (4-8 let) je ve VŠECH ROČNÍCÍCH stejná - "BALET HROU" 

Intenzita docházky je volitelná - výsledky a na ně navazující počet a délka vystoupení v divadelním představení na konci šk.roku, nebo výběr do soutěžní reprezentační skupiny pak logicky odpovídají intenzitě docházky.

Nově je možné volit docházku "INTENSIV" nejen v roč. V4 a V5, ale již i v roč. V3.

Je možné domluvit i INDIVIDUÁLNÍ výuku (1 - max 3 žáci v hodině). Vhodné jako doplněk výuky  (nejen) pro uchazeče o studium na Konzervatoři.

Názvy ročníků slouží pouze jako orientační pomůcka, není pravidlem, že se jedná o pevně dané, navazující stupně. Uvedený věk (ve všech ročnících) je pro zařazení dítěte taky pouze orientační. Jde nám prioritně o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při opakovaném neúspěchu, mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Děti jsou proto do jednotlivých ročníků zařazovány na základě několika faktorů - podle psychomotorické zralosti, dovednosti, schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, může být studentovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.

Přípravkadélka lekce 60 min - intenzita docházky 2-1 x týdně:

- pro jakoukoliv pohybovou zájmovou činnost, má-li být pro všechny zúčastněné (děti, rodiče i pedagogy) smysluplná a má-li přinášet všem radost z výsledků, je potřebná základní minimální intenzita docházky alespoň 2x v týdnu. Pokud jste se rozhodli talent svého dítěte smysluplně a cílevědomě podpořit, jsou pro něj určené přípravné ročníky: 

Blešky (4 - 5 let)   a   Žabky (6 - 8 let). 

Pokud jste se z jakýchkoliv důvodů rozhodli, že Vaše dítě bude navštěvovat výuku pouze "rekreačně"  1x v týdnu, jsou pro něj určené ročníky: 

Broučci (4 - 5 let)    a   Želvičky (6 - 8 let).  

Výběrové ročníky - intenzita docházky 2-6x týdně:

V2    5 - 7 let - délka lekce 60 min -   2-3 lekce týdně

V3    7 - 9 let - délka lekce 90 min   2-4 lekce týdně

V4    9 - 12 let - délka lekce 90 min  2-4 lekce týdně

- student, který dochází do dvou lekcí baletu v týdnu, může pak ještě navštěvovat i páteční lekce Scénické praxe. (Kombinace jedna lekce v týdnu + ScP v pátek není možná!)

V5     11+ (pokročilí) - délka lekce 90 min  2-6 lekcí týdně

- docházka do této skupiny je volitelná a má několik variant. Lze si vybrat, resp. vytvořit různé kombinace složené z lekcí baletu, Scénické praxe a Contemporary.

Forma studia "INTENSIV" - pro studenty z roč. V3 + V4 + V5:   4-6 lekcí týdně

- kromě všech lekcí baletu a scénické praxe, je možné navštěvovat i sobotní  "dvojité" lekce a páteční večerní lekce moderního tance - Contemporary, nebo vše dohromady... Doporučujeme dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tématicky vždy na určitou taneční techniku.

ScP (Scénická praxe) - lekce se konají pouze v pátek. Jak již název napovídá, jedná se o lekce zaměřené na "scénický/divadelní repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i na různá další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu školního roku. Všechny páteční lekce lze navštěvovat pouze v kombinaci se základní docházkou na lekce baletu min. 2x týdně.

Contemporary - lekce moderního tance (vhodné pro roč. V5) - 1 lekce/90 min. 

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/75 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.

Balet pro dospělé - trénink klasického tance/baletu pro dospělé.

SENIOR STUDIO - nově od září 2019 !! :

Cvičení pro seniory / lekce 60 min

... i senioři milující pohyb si u nás (konečně!) přijdou na své...

Cvičení vede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká: "...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!
První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo balíček 10-ti lekcí za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od konce žáří 2019 - přesné termíny najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (elektronické přihlášky začnou fungovat již koncem srpna)

___________________________________________________________

V prostorách našeho TANEČNÍHO STUDIA najdete i nabídku dalších - večerních tanečních, kurzů, studií a škol.
Více se dočtete na nových webových stránkách www.studiot.cz