Rozvrh hodin
...

Vysvětlivky k rozvrhu

KONCEPCE VÝUKY, NÁZVY ROČNÍKŮ A ZAŘAZENÍ DĚTÍ

Pokud jsme se s rodiči na konci šk. roku nedomluvili jinak, tak všichni stávající žáci pokračují 

v novém šk. roce takto:

Blešky - postupují do roč. Berušky

Berušky - postupují do roč. Včelky

roč. V2 - postupuje do roč. V3

roč. V3 - postupuje do roč. V4

roč. V4 - postupuje do roč. V5

Nově je možné zvolit docházku "INTENSIV" (tzn. 4-5x týdě) nejen v roč. V5, ale i v roč. V4. (při intenzitě docházky 4 a více lekcí týdně - sleva ...) 

Koncepce výuky mladších dětí (4-8 let) je ve VŠECH ROČNÍCÍCH stejná - "TANEC/BALET HROU" 

Intenzita docházky je volitelná - výsledky na konci šk.roku odpovídají intenzitě docházky

Názvy ročníků slouží pouze jako orientační pomůcka, není pravidlem, že se jedná o pevně dané, navazující stupně. Uvedený věk (ve všech ročnících) je pro zařazení dítěte taky pouze orientační. Jde nám prioritně o to, aby byly ročníky ve všech ohledech vyvážené, tak, aby nestrádaly samotné děti při opakovaném neúspěchu, mezi dětmi výrazně fyziognomicky a psychomotoricky více zralými, nebo naopak nestagnovaly, mezi dětmi méně zralými. Děti jsou proto do jednotlivých ročníků zařazovány na základě několika faktorů - podle psychomotorické zralosti, dovednosti, schopnosti soustředit se, učit se a přijímat nové věci, atd. Jelikož se děti nevyvíjejí kontinuálně v čase, ani stejnoměrně se svými vrstevníky (fyzicky i mentálně), stává se taky, že na základě posouzení aktuálního individuálního vývoje schopností a dovedností daného dítěte, je studentovi navrhnuta změna ročníku i v průběhu školního roku.

Věková kategorie 4 - 5 let - délka lekce 60 min

ročník Blešky    1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe. 

Věková kategorie 5 - 6 let - délka lekce 60 min
ročník Berušky   1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe.  

Věková kategorie 6 - 8 let - délka lekce 60 min 
ročník Včelky   1-2 lekce týdně / v případě docházky 1x týdně je možné vybrat si den, který se vám hodí lépe.

Věková kategorie 6 - 8 let -
délka lekce 60 - 90 min
roč. V3    2-3 lekce týdně /docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce scénické praxe (SCPR).

Věková kategorie 8 - 10 let - délka lekce 90 min
roč. V4     2-4 lekce týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, tzn., že kromě dvou běžných lekcí v týdnu je možné navštěvovat i páteční lekce scénické praxe (SCPR) a sobotní lekce Intensiv.

Věková kategorie 11 - 17 let (pokročilí) - délka lekce 90 min
roč. V5     1-3 lekce týdně/ docházka v této skupině je částečně volitelná, a má několik variant:
1.) v případě docházky 1lekce týdně je možné vybrat si den, kdy probíhá klasic. trenink (po - út - st nebo so)
2.) v případě docházky 2lekce týdně lze kombinovat 1x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 2x klas. trenink
3.) v případě docházky 3lekce týdně lze kombinovat 2x klasický trenink+1x scénic. praxe, nebo 3x klas. trenink

forma "INTENSIV" (pouze pro studenty z roč. V4 + V5) 4-5 lekcí týdně / kromě všech klas. tréninků a scénické praxe, je možné navštěvovat i sobotní "dvojité" lekce. Doporučuje se dále kombinovat s víkendovými workshopy zaměřenými tematicky vždy na určitou taneční techniku.

SCPR = neboli Scénická praxe. Jak již název napovídá, jedná se o lekce zaměřené na "divadelní/scénický repertoár", čili na nácvik choreografií, ať již soutěžních, nebo jiných, určených nejen na závěrečné školní představení, ale i na různá další vystoupení, které se můžou konat i v průběhu školního roku. Páteční lekce ve všech věkových kategoriích lze navštěvovat pouze v kombinaci s docházkou do výběrových ročníků  V2-V5.

BARRE AU SOL cvičení (nejen) pro dospělé - lekce/75 min. - tomuto cvičení věnujeme samostatný článek, kde bude popsáno vše podrobněji.

__________________________________________________________________________

MIMI STUDIO - Cvičení rodičů s dětmi do 3 let délka lekce 45 min

Jedná se o ucelený kurz 12-ti lekcí:
Podzimní: 3. říjen - 12. prosinec
Zimní: 9. leden - 27. březen
Jarní: 10. duben - 26. červen

Věk je pro zařazení dítěte ve všech kategoriích pouze orientační,
i tady je rozhodující dovednost dětí, tzn., jestli se už přetáčí, leze, chodí...
O zařazení do té které skupiny rozhoduje vždy pouze lektorka kurzů.

CHROUSTÍCI - věková kategorie dětí od cca 3 měsíců do cca 7 měsíců
- děti, které se ještě nepřetáčí, nelezou, neplazí ...
cvičení s miminkem cca 30 minut a 15 minut je věnováno maminkám na protažení, popřípadě posílení jejich nejnamáhavějších svalových skupin.

PÍĎALKY - věková kategorie dětí od cca 6 měsíců do 12 měsíců
- děti, které se již plazí či lezou, ale ještě nechodí

MEDVÍDCI - věková kategorie dětí cca 1 - 2 roky
- hlavním kritériem je zde schopnost samostatné chůze

MOTÝLCI - děti ve věku cca 2 - 3 let
- děti u kterých je chůze již samozřejmou součástí pohybu a spíše než chodit, začínají "lítat"...

Kurzy MIMI STUDIA probíhají vždy za účasti rodičů či jiného doprovodu.
Postupem času je lekce sestavována tak, aby se dítě nenásilnou a pozvolnou formou začalo osamostatňovat, aby následně ve skupince dětí ve věku 2-3 let rodiče spíše jen z povzdálí dozírali a tím dítě prakticky bez problémů přešlo od 3 let na lekce cvičení dětí bez přítomnosti rodičů. Tato praxe v neposlední řadě velmi pomáhá dětem ale i rodičům při nástupu dítěte do mateřské školky. Cvičení má vliv na správný vývoj kostry, svalů a psychomotorický vývoj dítěte. Během cvičení si dítě procvičuje hrubou a jemnou motoriku, rozvíjí se u něj poznávací procesy, učí se orientovat v prostoru, překonává jednoduché překážky. Jestliže cvičíme s dítětem podle zásad správného vývoje pohybu, umožňujeme mu rozvinout jeho vlastní pohybový i duševní potenciál. Nejedná se o "urychlení", ale rozvinutí těch schopností, které dítě v sobě má.
Lekce cvičení rodičů s dětmi provází básničky, písničky a říkadla, používají se pestré hračky a cvičební pomůcky. Cvičení je doplněno i o další pro děti zábavné a poznávací činnosti. U starších dětí jsou pak některé lekce zaměřeny tematicky např. na zvířátka, barvy, roční období.

Kurzy vede milá a zkušená lektorka Veronika Sochová, která o nich říká:
"Zastávám názor, že v prvních dnech, týdnech, měsících a letech není pro dítě nic důležitějšího než láska a péče jeho rodičů. Proto se snažím s dětmi a jejich rodiči pracovat co nejdříve po narození miminka. Zabývám se nejprve správnou manipulací s malými dětmi a následně cvičením s kojenci a batolaty. Vzhledem k tomu, že pohyb rozvíjí psychiku a psychika pohyb, nejde v mých lekcích pouze o mechanické "odcvičení", ale hlavně o komunikaci s dítětem, spojování pohybu s mluvením, básničkami, zpíváním, a tím rozvíjení představivosti a vlastní aktivity dítěte. Pro motivaci dítěte k cvičení, pohybu, ať už sportovnímu, či uměleckému, je důležité, aby vidělo "hýbat se" své blízké, a nejlépe "hýbou-li" se společně. Při společné aktivitě se také prohlubuje vzájemný vztah mezi dítětem a rodičem a důvěra dítěte k rodiči. Je pro mě odměnou pozorovat lásku a radost ze společně strávených chvil dětí a rodičů v pohybu."

__________________________________________________________________________

SENIOR STUDIO / lekce 60 min

... i senioři (milující pohyb) si u nás přijdou na své...

Cvičení vede lektorka Aranka Hovorková, emeritní členka baletu ND Praha, která se věnuje cvičení seniorů s velkou láskou a zaujetím již více než 20 let.
Atmosféra jejich kurzů, je zcela výjimečná a slovy jen těžko popsatelná... Je plná elegance a noblesy. Ona sama o ni říká: "...v hodinách cvičení se nevěnuji jen tomu, jak co protáhnout, nebo posílit... Důležitá je i psychika a proto kladu důraz i na atmosféru a prožitek z daného cvičení. Věnuji se dámám zralého věku, všechny máme za sebou kus života, různé životní zkušenosti. Věk a vše prožité, nám všem bez rozdílu vždy přináší potřebný životní nadhled a tento pocit se snažím přenést i do svých hodin. Mou snahou je, aby při hodině cvičení každá z dam prožívala při každém pohybu "lehkost bytí" a z hodiny odcházela s pocitem královny tanečního sálu..." Nezaměnitelná atmosféra cvičení s Arankou Hovorkovou se nedá popsat. Musí se zažít!
První "ochutnávková" lekce je vždy zdarma. Dále je pak možné zakoupit si samostatné lekce, nebo 5-10 lekcí najednou, za zvýhodněnou cenu.
Kurzy poběží od října - přesné termíny a přihlášky najdete na nových webových stránkách www.studiot.cz - (budou spuštěné během září)

__________________________________________________________________________
V prostorách našeho "STUDIA T" najdete i nabídku dalších tanečních studií a škol.

Více se dočtete na nových webových stránkách www.studiot.cz 
Prozatím, zde jen velmi stručný přehled dalších pohybově-tanečních možností a nabídek:

  • JM DANCE - Taneční kurzy společenských tanců "na míru"

kurzy pro páry i jednotlivce, dospělé, mládež i děti. Zkušená lektorská dvojice mladých a energických tanečních mistrů, kteří dokážou v lekcích vytvořit úžasnou atmosféru, dokáže naučit tančit všechny věkové skupiny zábavnou formou ... 
více informací www.jmdance.cz