Organizační řád
...

Aktualizovaný Organizační řád Baletní školy
Terpsichore je k dispozici v recepci Tanečního studia,
na vyžádání zasíláme mailem