Provozní řád
...

Provozní řád Baletní školy Terpsichoré

 i tanečního studia, je k dispozici v recepci,

na vyžádání zasíláme mailem.