Provozní řád
...

Provozní řád Baletní školy Terpsichoré 

i tanečního studia je k dispozici v recepci,

na vyžádání zasíláme mailem.