Provozní řád
...

Aktualizovaný Provozní řád Baletní školy
je k dispozici v recepci Tanečního studia,
na vyžádání zasíláme mailem.