CENA VÝUKY
...

CENA VÝUKY 2019/2020

Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet. 

Cena výuky se odvíjí od délky lekcí (60/75/90 min) a frekvence docházky. 

Délka lekce je v každém ročníku pevně daná, frekvence docházky je částečně volitelná.

Pokyn k platbě dostane žák na základě vyplnění Přihlášky do ročníku (Evidenčního listu). 

V rámci školného jsme jedna z mála (ne-li dnes již jediná) umělecká škola, která žákům a rodičům poskytuje vše následující:

1) informaci, kolik výukových hodin v rámci daného celoročního studia (září-červen) žákovi garantuje a jaká je cena 1 lekce, ze které vychází při výpočtu celkové roční částky. 

2) umožňuje platbu pouze poměrné částky v případě, že je žák do školy přihlášen později, již v rozběhnutém školním roce. Poměrná část se vždy počítá na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce.  

3) vrací poměrnou část, pokud žák ze zdravotních důvodů musí ukončit docházku předčasně a definitivně. Ukončení se podává prostřednictvím formuláře zde - poměrnou částku pak zasíláme do 30 dnů od jeho vyplnění a odeslání.      

Protože koncepce výuky je připravená od září do června, žák se tudíž přihlašuje na celý školní rok, cena školného je taktéž vypočítaná a pevně daná na 10 měsíců. (Z toho důvodu se pak i  poměrná část vždy počítá pouze na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce). Školné se hradí ve dvou splátkách - pololetně. V případě nouze může rodič požádat o splátkový kalendář. Škola garantuje žákovi ve školním roce určitý celkový počet lekcí a to dle klíče: docházka 1x týdně=40 lekcí. Celkový počet je stanoven souhrnně za celý šk. rok, a to vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí. Do celkového počtu se pak zahrnují i všechny mimořádné lekce, které se konají v rámci nácviku závěrečného představení a jsou pro všechny účinkující povinné. Tyto se konají pouze ve druhém pololetí. Informace o termínech těchto lekcí jsou na webových stránkách uvedeny zde vždy již v srpnu, před započetím nového šk. roku, tak, aby s nimi rodiče již předem počítali při tvorbě jarních víkendových rodinných programů. 

Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně školy, nikoliv na základě přírodní katastrofy, či nařízení vyšší moci, nebyl garantovaný počet lekcí dodržen a škola by žákovi nenabídla, či nemohla nabídnout náhradu v jiném termínu, vrátí škola žákovi po ukončení šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné lekce. Pokud bude celkový počet lekcí naopak překročen, doúčtuje škola žákovi rovněž poměrnou část školného. V obou případech se lekce účtují jednotlivě a termín splatnosti je vždy 31. července. Náhradu za lekce nevyužité žákem (z jakýchkoliv důvodů) škola neposkytuje.

Celková cena výuky se hradí ve dvou splátkách:  

1. pololetí: do 15. října

2. pololetí : do 15. února 

V případě potřeby je možné požádat o splátkový kalendář (zaškrtněte v Přihlášce).    

Úhrada pouze jednotlivých lekcí je možná jen v případě individuální výuky - ceny viz. níže.  Výuka se v tomto případě platí vždy před započetím lekce - rovněž pouze převodem na účet. 

PŘEHLED - délka/cena lekcí: 

Skupinová výuka - 60 min:  

1 x týdně  200,-Kč/lekce

2-3x týdně 150,-Kč/lekce

Skupinová výuka - 90 min: 

1-2x týdně  250,-Kč/lekce

3x týdně  200,-Kč/lekce    

4x týdně  190,-Kč/lekce                                                                                                                           5x týdně  180,-Kč/lekce

Individuální výuka a příprava na soutěže - cena za 60 min: 

žák BŠT:  1 žák/600,-Kč  *  2 žáci/400,-Kč  *  3 žáci/300,-Kč/ lekce

žák jiné taneční školy:  1 žák/1000,-Kč * 2 žáci/600,-Kč * 3 žáci/400,-Kč / lekce  

Skupinová příprava na soutěže (tzn. zkoušky mimo běžnou výuku): 

60 min: 100,-Kč/ 1 zkouška/ 1 žák

Pokud chce žák reprezentovat BŠT na soutěži, podmínkou je absolvování mimořádných (soutěžních) tréninků v celkové délce minimálně 10 hodin na každou danou choreografii.