CENA VÝUKY
...

CENA VÝUKY 2019/2020

Cena výuky se odvíjí od délky lekcí a zvolené frekvence docházky. 

Délka lekce je v každém ročníku daná,  frekvence docházky je volitelná.

Pokyn k platbě dostane žák na základě vyplnění Evidenčního listu. 

Podrobně rozepsaný ceník výuky pro konkrétní ročníky je vždy k dispozici v recepci studia. 

Výuka se hradí pololetně, ročně, nebo měsíčně, v hotovosti - v recepci studia, nebo převodem na účet - viz. níže

Cena výuky se vypočítává na celý školní rok. 

Celkový /garantovaný počet lekcí ve šk. roce, při docházce 1x týdně je 40.

Úhrada pouze jednotlivých lekcí je možná jen v případě individuální výuky, nebo přípravy na soutěž - viz. níže.  Výuka se v tomto případě platí před započetím lekce. 

Přehled cen lekcí: 

Skupinová výuka:

60 min:  docházka    1 x týdně  200,-Kč

                              2 - 3x týdně  150,-Kč 

90 min: docházka  2x týdně  250,-Kč

                                3x týdně   200,-Kč    

                                4x týdně  190,-Kč                                                                                                                                      5x týdně  180,-Kč

Individuální výuka + příprava na soutěže:

60 min:  1 žák/600,-Kč  *  2 žáci/400,-Kč  *  3 žáci/300,-Kč  

Skupinová příprava na soutěže - zkoušky mimo běžnou výuku:  

60 min: 100,-Kč 

Pokud chce žák reprezentovat baletní školu na soutěži, podmínkou je absolvování alespoň min. počtu mimořádných (soutěžních)  tréninků v celkové délce min. 10 hodin. 

----------------------------------

Termíny splatnosti:

1. pololetí:  15. října

2. pololetí : 31. ledna 

-----------------------------

Č. účtu: 2401000879

Kód banky:  8040 (Ober Bank)

Var. symbol:  dat. nar. žáka (BEZ mezer a teček - příklad: 01082006)

Zpráva pro příjemce:  BALET HROU_jméno žáka