CENA VÝUKY
...

CENA VÝUKY 2019/2020

Cena výuky se odvíjí od délky lekcí a zvolené frekvence docházky. 

Délka lekce je v každém ročníku daná,  frekvence docházky je volitelná.

Pokyn k platbě dostane žák na základě vyplnění Evidenčního listu. 

Podrobně rozepsaný ceník výuky pro konkrétní ročníky je vždy k dispozici v recepci studia. 

Výuka se hradí pololetně (i ročně, nebo měsíčně) - pouze převodem na účet - viz. níže.

Cena výuky se vypočítává vždy na celý školní rok. Vychází z toho, že celkový /garantovaný počet lekcí ve šk. roce, při docházce 1x týdně je 40.

Úhrada pouze jednotlivých lekcí je možná jen v případě individuální výuky, nebo přípravy na soutěž - viz. níže.  Výuka se v tomto případě platí před započetím lekce. 

Přehled základních cen lekcí: 

Skupinová výuka:

60 min:  docházka     1 x týdně  200,-Kč/lekce

                               2 - 3x týdně  150,-Kč/lekce

90 min: docházka  1 - 2x týdně  250,-Kč/lekce

                                     3x týdně   200,-Kč/lekce    

                                     4x týdně  190,-Kč/lekce                                                                                                                             5x týdně  180,-Kč/lekce

Individuální výuka + příprava na soutěže:

60 min:  1 žák/600,-Kč  *  2 žáci/400,-Kč  *  3 žáci/300,-Kč/lekce  

Skupinová příprava na soutěže, tzn. zkoušky mimo běžnou výuku: 

60 min: 100,-Kč/ 1 zkouška/ 1 žák

Pokud chce žák reprezentovat baletní školu na soutěži, podmínkou je absolvování mimořádných (soutěžních) tréninků v celkové délce minimálně 10 hodin na každou danou choreografii. 

----------------------------------

Termíny splatnosti:

1. pololetí:  15. října

2. pololetí : 31. ledna 

-----------------------------

Č. účtu: 2401000879

Kód banky:  8040 (Ober Bank)

Var. symbol:  dat. nar. žáka (BEZ mezer a teček - příklad: 01082006)

Zpráva pro příjemce:  BALET HROU_jméno žáka