BP2
...

Evidenční formulář - roč. BP2 (6-7 let)

základní výuka 1. pololetí: pondělí 15:00-16:00

základní výuka 2. pololetí: pondělí + středa 15:00-16:00

Docházku na 2x týdně lze v tomto ročníku rozšířit kdykoliv, již i během prvního pololetí. Školné se pak vypočítává poměrnou částkou, z tohoto důvodu zde uvádíme cenu výuky za jeden měsíc

 - docházka 1x týdně/ 800,-Kč/měsíc  

- docházka 2x týdně/ 1.200,-Kč/měsíc

Ve formuláři nejdříve zaklikněte, zda se jedná o první přihlášení žáka do ročníku, nebo jen o změnu docházky. Uveďte preferované kontakty, na které si přejete dostávat organizační zprávy. Pokud požadujete informace zasílané prostřednictvím SMS dostávat na víc tel. kontaktů (tatínek/babička/chůva...), vyplňte je ve k tomu určených samostatných kolonkách. SOS kontakt je dobrovolný, použijeme ho výhradně v případě nouze, pokud žáka po výuce nikdo nevyzvedne a všechny uvedené preferované telefonní čísla budou nedostupné.

Odesláním Ev. listu udělujete souhlas se zpracováním všech uvedených os. údajů dle zákona o GDPR.

Dále stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem Baletní školy Terpsichoré, Provozním řádem Baletního studia - Budečská 35, Praha 2, a Domovním řádem Maceškova paláce, berete je na vědomí a budete je dodržovat
- vše je k dispozici v tištěné podobě v recepci studia, na požádání zasíláme i v elektronické podobě.