Školné
...

ŠKOLNÉ 2017/2018

Všechny aktuální pokyny k platbám dostávají zákonní zástupci žáků písemně, na začátku šk. roku. Novým zájemcům zašleme informace na vyžádání mailem.
Školné se hradí pololetně - převodem na účet, nebo v hotovosti - v recepci studia.

Termíny splatnosti:

1. pololetí:    prodlouženo do 20. října   :-) 
2. pololetí :  do 31. ledna 

Na základě žádosti je možné vytvořit pro žáka měsíční splátkový kalendář. 
------------------------------------------------------------

Č. účtu: 7620142001

Kód banky: 5500 (Raiffeisen Bank)

Var. symbol:  dat. nar. žáka (příklad: 01082006)

Zpráva pro příjemce:  název roč.+ jméno žáka